Najpredávanejšie knihy

Najpredávanejšie tituly v roku 2016:

 1. Juraj Červenák: Prízraky na Devíne
 2. Juraj Červenák: Černokňažník: Vládca vlkov
 3. Juraj Červenák: Černokňažník: Radhostov meč
 4. Juraj Červenák: Černokňažník: Krvavý oheň
 5. Juraj Červenák: Čierny Rogan: Zlato Arkony 1
 6. Juraj Červenák: Čierny Rogan: Zlato Arkony 2
 7. Juraj Červenák: Černokňažník: Vojna s besmi
 8. Janko Iša: Temnota z Pressburgu
 9. Peter Adamecký: Vyznávač
 10. Peter Adamecký: Piešťanská spojka

Najpredávanejšie tituly v roku 2015:

 1. Peter Adamecký: Vyznávač
 2. Jozef Marec: Drevený život, kamenný chlieb
 3. Silvester Krčméry: Pravdou proti moci
 4. Peter Adamecký: Piešťanská spojka
 5. Peter Adamecký: Piešťanská spojka 2 - Pomsta
 6. Juraj Červenák: Černokňažník: Vládca vlkov
 7. Juraj Červenák: Černokňažník: Radhostov meč
 8. Juraj Červenák: Černokňažník: Krvavý oheň
 9. Juraj Červenák: Čierny Rogan: Zlato Arkony 1
 10. Jozef Žarnay: Vesmírne prípady

Najpredávanejšie tituly v roku 2014:

 1. Peter Adamecký: Piešťanská spojka
 2. Silvester Krčméry: Pravdou proti moci
 3. Juraj Červenák: Sekera z bronzu, rúno zo zlata
 4. Peter Adamecký: Piešťanská spojka 2 - Pomsta
 5. Juraj Červenák: Černokňažník: Vládca vlkov
 6. Juraj Červenák: Čierny Rogan: Zlato Arkony 2
 7. Juraj Červenák: Černokňažník: Radhostov meč
 8. Juraj Červenák: Černokňažník: Krvavý oheň
 9. Juraj Červenák: Čierny Rogan: Zlato Arkony 1
 10. Juraj Červenák: Černokňažník: Vojna s besmi

Najpredávanejšie tituly v roku 2013:

 1. Juraj Červenák: Čierny Rogan: Zlato Arkony 2
 2. Juraj Červenák: Čierny Rogan: Zlato Arkony 1
 3. Peter Adamecký: Piešťanská spojka
 4. Juraj Červenák: Černokňažník: Vládca vlkov
 5. Juraj Červenák: Černokňažník: Krvavý oheň
 6. Juraj Červenák: Černokňažník: Radhostov meč
 7. Juraj Červenák: Černokňažník: Vojna s besmi
 8. Katarína Tekeľová: Nedokonalý plán
 9. Kolektív autorov: Kniha bolesti
 10. Kolektív autorov: Čas hrdinov

Najpredávanejšie tituly v roku 2012:

 1. Juraj Červenák: Čierny Rogan: Zlato Arkony 1
 2. Kolektív autorov: Potulky starou Žilinou 2
 3. Juraj Červenák: Černokňažník: Vládca vlkov
 4. Kolektív autorov: Čas hrdinov
 5. Juraj Červenák: Černokňažník: Radhostov meč
 6. Kolektív autorov: Potulky starou Žilinou
 7. Juraj Červenák: Černokňažník: Vojna s besmi
 8. Old Rich: Rozhodovanie
 9. Juraj Červenák: Černokňažník: Krvavý oheň
 10. Karol Herian: Keby horel náš dom

Najpredávanejšie tituly v roku 2011:

 1. Juraj Červenák: Černokňažník: Krvavý oheň
 2. Old Rich: Rozhodovanie
 3. Juraj Červenák: Černokňažník: Radhostov meč
 4. Juraj Červenák: Černokňažník: Vojna s besmi
 5. Juraj Červenák: Černokňažník: Vládca vlkov
 6. Jana Necpalová: Na jeden deň labuťou
 7. Kolektív autorov: Farby strachu
 8. Kolektív autorov: Potulky starou Žilinou
 9. Ľubomír Feldek: Žilinská kniha Ľubomíra Feldeka
 10. Peter Gajdošík: Zvieratko pre Tadeáša