Napíš si svojho Rogana!

Výsledky 2.kola | Výsledky 1.kola

VYHLÁSENIE A PROPOZÍCIE LITERÁRNEJ SÚŤAŽE

Uzávierka 2.kola bola 31.januára 2013
Propozície: Napíš poviedku alebo novelu, v ktorej budú vystupovať černokňažník Rogan a jeho vlčí spoločník Goryvlad a dej sa bude odohrávať v slovanskom prostredí krátko po roku 800. Poňatie je výhradne na tebe – môže to byť temná, až hororová fantasy, viac historický príbeh, alebo humornejšia verzia. Rozsah je maximálne 30 normostrán (54 000 znakov vrátane medzier). Texty môžu byť v slovenčine alebo češtine. Termín, dokedy môžeš poviedky zasielať: 31. január 2013.
Zaslané texty si prečíta a vyhodnotí porota v zložení: Juraj Červenák, Andrea Harmanová za vydavateľstvo Artis Omnis a Robert Pilch za vydavateľstvo Brokilon. Najlepšia poviedka bude redakčne spracovaná, štandardne honorovaná (oboma vydavateľmi) a publikovaná ako bonus k románu Čierny Rogan: Zlato Arkony 2, ktorý vyjde v slovenčine i češtine na jar 2013.

V prípade, že do súťaže príde viac poviedok vhodných na publikovanie, je tu možnosť ich uverejnenia v ďalších dieloch cyklu Čierny Rogan (zvážime i možnosť poviedkovej zbierky), prípadne v sci-fi a fantasy magazínoch Pevnost a Jupiter. Účastníci súťaže vyjadrujú súhlas s podmienkami súťaže a prípadným uverejnením súťažných príspevkov na webstránkach a sociálnych sieťach venovaných cyklu Černokňažník.
Súťaž je neanonymná a môžu sa jej zúčastniť začínajúci i už publikujúci autori. Poviedky zasielajte výhradne elektronickou formou (vo formáte .doc alebo .rtf) na mailovú adresu: rogan@rogan.sk. Ku každej poviedke pripíšte svoje presné kontaktné údaje.
Viac informácií o cykloch Černokňažník a Čierny Rogan, ako aj o súťaži nájdete na www.rogan.sk, www.cervenak.sk, www.artisomnis.sk, www.brokilon.cz a predovšetkým na fanstránke Čierny Rogan na Facebooku.

Hor sa spoločne do sveta slovanských mýtov!

VÝSLEDKY 2. KOLA LITERÁRNEJ SÚŤAŽE
Do druhého kola literárnej súťaže Napíš si svojho Rogana, vyhlásenej Jurajom Červenákom a vydavateľstvami Artis Omnis a Brokilon, prispelo devätnásť autorov s rovnakým počtom poviedok. Trinásť poviedok bolo napísaných v slovenskom jazyku, päť v češtine a jedna vo východoslovenskom nárečí. Osem príspevkov vytvorili dámy, jedenásť páni. Tu je abecedný zoznam autorov a ich prác:

Zdenko Belko – Cesta vedie k cieľu
Juraj Búry – Zlo z dávnoveku
Jana Čižmárová – Sivá hmla
Mira Foffová – Živá voda
Martin Hatala – Pec
Andrej Jáchim – Mäkké srdce tvrdého boha
Vladimír Jarabica – Kto kradne bohom
Vojtěch Kačírek – Rohy, dub a plamen
Monika Kandriková – Koniec divožienok pod Sľubicou
Marian Kubicsko – Na bastarda sekeru
Peter Kuzmišín – Čarodejné husle
Věra Mertlíková – Mezi Životem a Smrtí
Otakar Nechvátal – Z jedné krve
Samuel Prílepok – Mrazivý oheň
Veronika Salášková – Bestie mají různé tváře
Paulína Smolárová – Proti ohňu
Eva Stasinková – Vlk, mačka a sova
Miroslav Šváb – Brloh
Kristína Zaťková – Zradcovia žijú v strachu

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli. Druhé kolo malo citeľne vyššiu úroveň ako prvé, stretlo sa viacero zaujímavých námetov i kvalitne remeselne napísaných textov. Porota v zložení Juraj Červenák, Andrea Harmanová (Artis Omnis) a Robert Pilch (Brokilon) sa zhodla na víťazke, ktorou je Věra Mertlíková s poviedkou Medzi Životom a Smrťou. Text bol pôvodne napísaný v češtine, do slovenčiny ho preložil Juraj Červenák. Podľa propozícií súťaže bola poviedka redakčne upravená, štandardne honorovaná a môžete si ju prečítať ako bonusový text k románu Čierny Rogan: Zlato Arkony 2.
VÝSLEDKY 1. KOLA LITERÁRNEJ SÚŤAŽE
Začiatkom roka 2012 Juraj Červenák a vydavateľstvá Artis Omnis a Brokilon vypísali literárnu súťaž, v ktorej čitatelia Černokňažníka a blížiaceho sa cyklu Čierny Rogan dostali príležitosť vytvoriť vlastné príbehy o Roganovi a Goryvladovi.
Uzávierka 1. kola bola 30. júna 2012. Do tohto dátumu prišlo celkovo 31 príspevkov spĺňajúcich kritériá súťaže. Tu je abecedný zoznam autorov a poviedok:
Ján Ábel: Veľká hra
Ján Ábel: Prekvapenie pod Canburgom
Daniel Ogneslav Antoni: Vohľady
Richard Bača: Ako chutia mŕtvi
Richard Bača: Keď sa ochladí
Zdenko Belko: Oblečení v medvedej koži
Kamil Bernášek: Bitva na Kančí hoře
Ján Bodzan: Tam, kde vládne noc
Ján Bogner: Pohrebisko
Jan & Radim Červenka: Člověk člověku vlkem
Jana Čižmárová: Radava
Radek Doležel: Poslední útočiště
Milan Fecske: Kraj temných smrečín
Adam Fiala: Jeden obyčejný den U kulhavého koně
Mira Foffová: Semeno zasaď hlboko do hliny
Tomáš Gerbery: Roganarok
Martin Hatala: Klietka
Andrej Jáchim: Krkavčia matka
Andrej Kuchár: Vzhliadol
Anna Lazorová: Pod tým dubom zeleným
Erik Milec: Úsvit zatemnenia mysle
Otakar Nechvátal: Pokud má smrt hlas
Miroslav Sendlai: List Stromu večného
Martin Stručovský: Za humny je les
Jiří Svoboda: Noční můra
Anna Švecová: Zmysel boja
Matej Vojtko: Zostane to v rodine
Rastislav Weber: Krvavá voľba
Richard Zamec: Zatratení
Ivan Zich: Vražda pod Dowinou
Ondrej Zimen: Svorka útočí
Porota v zložení Juraj Červenák, Andrea Harmanová (Artis Omnis) a Robert Pilch (Brokilon) sa zhodla na víťazovi, ktorým je Rastislav Weber s poviedkou Krvavá voľba. Podľa propozícií súťaže bola poviedka redakčne upravená, štandardne honorovaná a môžete si ju prečítať v knihe Čierny Rogan: Zlato Arkony 1.

Artis Omnis, s.r.o.

Kysucká cesta 9
010 01 Žilina

Tel-Fax: 041/5002035
E-mail: ao@artisomnis.sk